Over ons

samenindekerkWe zijn een christelijke gemeente (gemeenschap) met mensen die diverse achtergronden hebben. Als gemeente willen we openstaan voor iedereen, ongeacht nationaliteit of religieuze afkomst. Ondanks de verschillende achtergronden bindt één ding ons samen, het geloof in Jezus Christus!
We geloven in de verzoening die Hij brengt en zijn dankbaar voor de genade die Hij ons schenkt. De Bijbel is voor ons richtinggevend.
Wij zijn gevestigd in Wieringerwaard, al komen de meeste leden uit de omliggende dorpen. Het ledenbestand telt ruim 70 leden.
Onze gemeente heeft op dit moment geen eigen voorganger. Meer organisatorische informatie over ons vindt u hier.

Samenkomsten, kerkdiensten

De samenkomsten op zondag vormen een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we naar een uitleg over de Bijbel, zingen we liederen en bidden we met elkaar. Na de dienst drinken we koffie en thee en is er gelegenheid om elkaar te spreken.

Iedere zondag is er een samenkomst om (meestal) 10.00 uur (zie agenda) in het Witte Kerkje. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens – vrijblijvend – langs te komen.

Naast de kerkdiensten op zondag zijn er nog andere activiteiten, bijvoorbeeld de Kinderclub Toppers en de Bijbelkring. Daarover vindt u meer informatie bij activiteiten.

Waar gaan we voor?goedeherder

  • Wij zijn een gemeenschap die wil leven bij het Woord van God, de God die zich geopenbaard heeft in de Bijbel;
  • Wij weten ons geroepen ons in te zetten voor mensen die Hem nog niet kennen;
  • Wij geloven in vriendschap, omdat God ons gemaakt heeft voor elkaar;
  • Welkom in een warm nest van acceptatie, waar je kan en mag rusten in de armen van de Goede Herder Jezus; Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mattheus 11:28.
  • Hier mag je komen zoals je bent;
  • Wij geloven dat een christenleven geen prestatie, maar concentratie op Jezus is;
  • Wij geloven zijn belofte dat, wanneer er twee of meer mensen samenkomen in Jezus’ naam, Hij erbij zal zijn.

Zichtbaarheid  in de eigen omgeving

Het plan van God is dat zijn liefde door veel volgelingen van Jezus zichtbaar zal zijn in de wereld. Daarom verlangen we er als gemeente naar, te groeien in betrokkenheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid naar mensen in onze omgeving. We willen er als gemeente aan bij dragen dat het goede nieuws van Jezus Christus in onze omgeving zichtbaar en merkbaar gemaakt wordt. We hopen het zo te doen, dat wie belangstelling toont geen blokkades vindt in de kennismaking met het christelijk geloof. Dit is een doel, niet iets wat we al hebben bereikt.

Historie

Onze historie vindt u op deze pagina.

Financiële steun

Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Tijdens de kerkdiensten zijn er collecten waar u eventueel kunt doneren. En anders kan dat ook via onderstaande bankrekeningen.
Uw (of jouw) bijdragen mogen groot of klein zijn, naar draagkracht, en altijd met het oog op de goedheid van God.

Kerk:            NL52 RABO 0373 7135 41  t.n.v. Hervormde Gemeente Wieringerwaardanbi
Diaconie:    NL02 RABO 0373 7135 68  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Wieringerwaard

Giften aan de Hervormde Gemeente Wieringerwaard en de Diaconie zijn aftrekbaar bij de belasting. De Protestantse Kerk Nederland (en al haar onderdelen) heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.