Gebedsgroep

prayElke vrijdagavond komt er een gebedsgroep bijeen. Dit wordt samen gedaan met andere kerken uit de omgeving.
Het is van van 19:00 tot 20:00 uur in de de pastorie van de (voormalige) Ned. Herv. kerk te Anna Paulowna (de kerk bij het winkelcentrum).