Diaconie

Eén van de belangrijkste elementen van het Christelijk geloof is het omzien naar anderen. Om dat extra aandacht te geven, is er een ‘onderdeel’ in de kerk dat hier speciaal aandacht aan geeft: de diaconie. De diaconie wordt geleidt door de diakenen. De diaconie heeft haar eigen financiën en kent ook speciale collecten.

Wat doet de diaconie?

  • De diaconie ondersteunt goede doelen, waaronder ook de adoptiekinderen (via Woord en Daad)
  • Omzien naar elkaar door een bak koffie of een helpende hand.
  • Verlenen van acute noodhulp bij mensen die in (financiële) problemen zijn geraakt. U kunt hier een beroep op doen door contact met ons op te nemen.
  • Zie ook Voedselbank

Met de diaconie zijn we ook verbonden met de Stichting Present. Deze stichting probeert mensen, zonder netwerk, te helpen als problemen zich te hoog opstapelen. Dat helpen gebeurt door diverse vrijwilligers en onze gemeente stelt daar 1 a 2x per jaar een groep mensen voor beschikbaar.

Onze gemeente is lid van het Diaconaal Platform Hollands Kroon. Dit platform heeft een droom namelijk de: De Diaconale droom.

Dat betekent samenwerken met zoveel mogelijk instellingen om de medemens in de gemeente Hollands Kroon te helpen. Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in onze gemeente de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving kan verbeteren. Voor meer informatie zie www.diaconaalplatformhollandskroon.nl