Corona-virus

Bijgewerkt op 25 maart 19:40 uur.

Waarom luidt de kerkklok op woensdagavond ?

De Raad van Kerken in Nederland heeft alle kerken opgeroepen om op woensdagavond een kwartier lang de klokken te laten luiden. Als Hervormde Gemeente van Wieringerwaard geven wij daar graag gehoor aan.

Klokken als teken van hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen zijn bang, raken besmet, worden ziek. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. De kerkdiensten kunnen niet doorgaan (hetzelfde geldt voor de andere activiteiten van de kerk).
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, worden op drie woensdagen vanaf 18 maart van 19.00 – 19.15 uur overal in Nederland kerkklokken geluid. De klok van de Witte Kerk galmt mee.

Met deze ‘klokken van hoop’ proberen kerken mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

In het luiden van de klok willen we laten horen dat God onze angst weg kan nemen. Gods belofte aan u en jou is:

‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ Jesaja 41:10 (NBV)

Ik weet niet hoe jij er bij zit vandaag. Misschien ben je wel bang voor wat komen gaat, misschien ook helemaal niet, onze wens is dat wanneer u/jij de klok hoort luiden u even nadenkt of u misschien iemand tot steun kan zijn. Uw buurman of buurvrouw die het huis niet uit kan en boodschappen of medicijnen nodig heeft. Of gewoon even een groet als u langs loopt. Laten we elkaar tot steun zijn.

Open kerk 25 maart en 1 april

Misschien verlangt u er naar even een moment van bezinning te hebben. Woensdagavond van 19.00 uur t/m 20.00 uur is de kerk open voor een kaarsje en gebed. Hiervoor geldt: houdt tenminste 1,5 meter afstand, en een maximum van 2 mensen mag tegelijk aanwezig zijn. U volgt de richtlijnen op van het RIVM.

Namens de Kerkenraad wens ik u heel veel sterkte en gezondheid toe. Mochten wij iets voor u kunnen betekenen schroom niet. U kunt altijd mailen naar diaconie@hervormdwieringerwaard.nl of bellen 06-51168412

Jan de Vries

Kerk open is onder voorbehoud van verdere beperkende maatregels vanuit de overheid.